ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง: อ่าน 9 คน ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน กรณีอาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญและความเสียหายในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดิน : อ่าน 10 คน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยที่ 2/2565 ครั้ง ที่ 1 : อ่าน 22 คน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) : อ่าน 94 คน การประกาศเจตนารมณ์สุจริตโปร่งใส : อ่าน 67 คน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยแรก ประจำปี 2565 : อ่าน 141 คน ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บท (พิกัดหลักหมุดและรูปแปลงที่ดิน)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร: อ่าน 22 คน รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566: อ่าน 197 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔: อ่าน 148 คน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยที่ 3/2564 ครั้ง ที่ 1 : อ่าน 20 คน  


 
 
 
 
**
**
**
**
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ปข.ถ.38-0012 จากสาย ภูหลวง ถึงสาย บึงนคร บ้านบึงนคร หมู่ที่ 9-5 ตำบลบึงนคร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,980 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก   [19 ต.ค. 2564]
**
**
**
**
**
**
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
เริ่มนับตั้งแต่วันที่
10 พ.ค 2550
QRCODE : WWW.BEUANGNAKORN.GO.TH
วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
3 คน
เดือนนี้ :
14 คน
เดือนที่แล้ว :
255 คน
ปีนี้ :
1,342 คน
ปีที่แล้ว :
9,527 คน
ทั้งหมด :
30,698 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 34.239.167.149
4 กรกฎาคม 2565
 
 
 
 
 
 
ยังไม่มีกิจกรรม