ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.38-009 สายทางหนองหินใน-แพรกตะคร้อ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านบึงนคร-หมู่ที่ 7 บ้านวังสาหร่าย ตำบลบึงนคร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   [21 เม.ย. 2563]
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.38 - 009 สายทางหลวงหนองหินใน - แพรกตะคร้อ (ช่วงบ้านหนองหินใน) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหินใน ตำบลบึงนคร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [21 เม.ย. 2563]
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.38-0022 สายทางรองบึงนคร-เขาจ้าว (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านบึงนคร ตำบลบึงนคร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [21 เม.ย. 2563]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
[ 1 ][ 2 ]  >  >>