ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ปข.ถ.38-0012 จากสาย ภูหลวง ถึงสาย บึงนคร บ้านบึงนคร หมู่ที่ 9-5 ตำบลบึงนคร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,980 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก   [19 ต.ค. 2564]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
[ 1 ][ 2 ]  >  >>