ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง ๖o เมตร ยาว ๙o เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร หมู่ที่ ๑๒ บ้านทรายทอง ตำบลบึงนคร อำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ส.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประกวดราคาก่อสร้างโครงการลานกีฬา ขนาดกว้าง ๖o เมตร ยาว ๙o เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร หมูที่ ๑๒ บ้านทรายทอง ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 ก.ค. 2563
3 เอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการลานกีฬา ขนาดกว้าง ๖o เมตร ยาว ๙o เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร หมูที่ ๑๒ บ้านทรายทอง ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 ก.ค. 2563
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างลานกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 มิ.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๔๑-๘o คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไม้ลาย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 พ.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.๓๘-oo๒๒ สายทางรองบึงนคร-เขาจ้าว (ช่วงที่ ๑)หมู่ที่ ๕ บ้านบึงนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 เม.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.๓๘-oo๙ สายทางหนองหินใน-แพรกตะคร้อ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่๕ บ้านบึงนคร-หม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 เม.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘o คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไม้ลาย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดปร ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 เม.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.๓๘-oo๙ สายทางหลวงหนองหินใน-แพรกตะคร้อ (ช่วงบ้านหนองหินใน )หมู่ที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
21 เม.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบึงนครเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.๓๘-oo๙ หมู่ที่ ๕ บ้านบึงนคร-หมู่ที่ ๗ บ้านวังสาหร่าย ตำบลบึงนคร กว้าง ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
21 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7