ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
45
22 ก.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)รหัสทางหลวงท้องถิ่นปข.ถ.๓๘- oo๙ (สายทางหนองหินใน-แพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
36
17 ก.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
10 ก.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
31 ส.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังสาหร่าย หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
29 เม.ย. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังสาหร่าย หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
29 เม.ย. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารป้อมยาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร หมู่ที่ ๑๒ บ้านทรายทอง ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
16 เม.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเทพรักษา (เกรด บดทับ) หมู่ที่ 9 บ้านภูหลวง ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
09 เม.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนองสายบัว (เกรด บดทับ) หมู่ที่ 8 บ้านภูหลวง ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
09 เม.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางหลัก (เกรด บดทับ) หมู่ที่ 3,8,10 บ้านภูหลวง ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10