ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การแบ่งงานการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
14 ธ.ค. 2563
12 รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแล
46
01 ธ.ค. 2563
13 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองชคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ธ.ค. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล. ซอยทักษิณ (สายทางซอย) หมู่ที่ ๒ บ้านเนินพยอม ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
110
30 พ.ย. 2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล. ซอยบึงนคร ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านบึงนคร ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
118
30 พ.ย. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายทางหลัก (ช่วงบ้านท่าไม้ลาย ม.๖ - บ้านแพรกตะคร้อ ม. ๑๑) ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
90
30 พ.ย. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมิตรไมตรี หมู่ที่ ๖ บ้านท่าไม้ลาย ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
125
30 พ.ย. 2563
18 ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2563
126
28 ต.ค. 2563
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
28 ส.ค. 2563
20 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
13 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16