ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 การประชุมสภาฯ วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
98
10 มี.ค. 2561
92 มาดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังกันเถอะเรา
94
01 มี.ค. 2561
93 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2561
94
12 ก.พ. 2561
94 การประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1/2561
87
06 ก.พ. 2561
95 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยแรก ประจำปี 2561
111
02 ก.พ. 2561
96 ข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 ก.พ. 2561
97 ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องมาเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 ม.ค. 2561
98 เบาหวานและความดันโลหิตสูง
94
01 ธ.ค. 2560
99 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองหลักประกันสุขภาพ โรงพยบาลส่งเสรอมสุขภาพตำบลบ้านแพรกตะคร้อ
94
01 ธ.ค. 2560
100 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยที่ 4/2560
90
01 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16