ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสานทาง ปข.ถ ๓๘-oo๑๒ จากสาย ภูหลวง ถึงสาย บึงนคร บ้านบึงนคร หมู่ที่ ๙-๕ ตำบลบึงนคร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๓o เมตร หนา o.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ o.๕o เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖,๙๘o ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน