ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นทางดินซีเมนต์ ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ ๓๘ -oo๒๙ สายทางรอง ทุ่งกระทิง กว้าง ๖ ยาว ๑,๘๔o เมตร หนา o.o๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑o๔o ตารางเมตร องค์การบริหารวส่วนตำบลบึงนคร ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน