ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีบริหารและการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลบึงนคร และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน