ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ 📣📢 ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก,ประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปประกอบการพัฒนาการบริหารงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏🙏 ช่องทางที่ 1 https://itas.nacc.go.th/go/eit/22i14d ช่องทางที่ 2 ขอเชิญดาวน์โหลดคิวอาร์โค้ด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 82 คน