ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร การปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร การปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (covid -๑๙)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 93 คน