ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังสาหร่าย หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายละเอียด :

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังสาหร่าย หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุชิต ทรัพย์สิงห์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๓ooo.oo บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 79 คน