ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล. ซอยบึงนคร ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านบึงนคร ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล. ซอยบึงนคร ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านบึงนคร ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ เปรมรัตน์ กล่ำกล่อมจิตรโดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙o,ooo (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 165 คน