ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2563
  รายละเอียด : โรงเรียนอนันต์รักษ์การบริบาล (หัวหิน) ว่ามูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เอกชนเคลื่อนที่ กำหนดดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนหนองพลับวิทยา ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กระจายไปทั่วประเทศ ทางมูลนิธิจึงจำเป็นของดให้บริการทางการแพทย์ เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน เป็นต้น และขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ณ หอประชุมโรงเรียนอานันท์ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. โดยให้บริการเฉพาะคนไข้ที่มารับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานะอะคริลิกไว้แล้วเท่านั้น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน