ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน