ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562
  รายละเอียด : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 115 คน