ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ขอเชิญสมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลบึงนคร และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 118 คน