ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมูลข่าวสาร โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๒
  รายละเอียด : ข้อมูลข่าวสาร โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในวัดโรงเรียนและชุมชน เพื่อลดความชุกของลูกน้ำยุงลาย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน