ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง ๖o เมตร ยาว ๙o เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร หมู่ที่ ๑๒ บ้านทรายทอง ตำบลบึงนคร อำเภอ
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง ๖o เมตร ยาว ๙o เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร หมู่ที่ ๑๒ บ้านทรายทอง ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มิเคลียร์คุฟัน จำกัด เป็นเงิน ๒,๒๖๗,๓oo.oo บาท(สองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน