ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
๑.นายสุชาติ วันเต็ม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน