ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๔๑-๘o คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไม้ลาย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำ
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๔๑-๘o คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไม้ลาย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (๗๒.๑๑.o๒)จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มิเคลียร์คุฟัน จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓oo,ooo.oo (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน