ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รายนางสาวณัฏฐ์ชามา สถิตย์พงษ์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ได้ทำการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าว ปรากฎว่าผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด และมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 147 คน