ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มาดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังกันเถอะเรา
  รายละเอียด : เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุและผู้พิการมีสุขภาพจิตที่ดี ระหว่าง เดือน มีนาคม ถึง กันยายน 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 136 คน