ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2553
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครได้กำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2553 ในวันที่ 1-15  สิงหาคม 2553 โดยจะประชุมในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร หมู่ที่ 12 บ้านทรายทอง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 539 คน