ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2552
  รายละเอียด : อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลบึงนคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร หมู่ที่ 12 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในวันที่ 22  กรกฎาคม  2553 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ในงานมีส่วนราชการเข้าร่วมโครงการมากมาย เช่น สำนักงานขนส่ง , สำนักงานที่ดิน,การไฟฟ้า,กศน.,เกษตร,ธนาคาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 583 คน