ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นฝีมืออาชีพ"ด้านการบริหารงานบุคคล"
  รายละเอียด : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"จำนวน 3 รุ่นๆละ 200 คน  สนใจขอดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.บึงนคร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 470 คน