ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2552
  รายละเอียด :

สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2552

สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2552

สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2552

สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2552

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 372 คน