ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2552
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้บริหารและสมาชิกสภาเข้าประชุม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร หมู่ที่ 12 บ้านทรายทอง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 384 คน